MVO

mvo.JPGWij nemen de verantwoordelijkheid voor de effecten van onze bedrijfsactiviteiten op mens, milieu en bedrijfsvoering. Wij maken bewuste keuzes om een balans te bereiken tussen People, Planet en Profit.

Rassenkeuze
Een carbon footprint van een product is de som van alle broeikasgasemissies in de levenscyclus van een product die zijn toe te rekenen aan het product. Verreweg de meeste broeikasgasemissies in de carbon footprint van tafelaardappelen zijn gerelateerd aan de teelt (bijna 90%). De grootste emissiebronnen zijn de productie van stikstofkunstmest (17%), lachgasemissie van de bodem door kunstmestgebruik (17%) en elektriciteitsgebruik voor gekoelde opslag van consumptieaardappelen (22%).
Per ras kan de carbon footprint verschillen. Het ene ras heeft meer meststoffen en koeling nodig dan het andere ras. Daarom houden wij met de selectie van rassen rekening met de carbon footprint. Een voorbeeld hiervan is de Folva, dit ras heeft weinig meststoffen nodig. Verder kopen wij in bij telers die duurzaam telen.

Duurzaam
Jaarlijks stellen we doelen voor het reduceren van de milieubelasting, we maken gebruik van groene stroom en water voor het wassen van de aardappelen wordt gerecycled.

Betrokkenheid
Wij vinden goed werkgeverschap erg belangrijk. Hieraan geven we invulling door het bieden van uitstekende arbeidsvoorwaarden en -voorzieningen. Wij zetten ons in voor betrokken, gemotiveerde en goed opgeleide medewerkers die goed in hun vel zitten en werken in een veilig en gezonde omgeving. Iedereen moet trots kunnen zijn op Landjuweel.
De meeste werknemers wonen in de regio, waardoor een sterke verbondenheid ontstaat met de omgeving, dit vinden wij erg belangrijk.

Postadres

Landjuweel b.v. aardappelen
Postbus 2
9982 ZG Uithuizermeeden

Bezoekadres

Oosternielandsterweg 9
9985 SB Oosternieland

Tel:  0595 - 454200
Fax: 0595 - 413446
info@landjuweel.nl